Aktualności

Odpady - nowe deklaracje opłat za odpady w 2015 r. Kto powinien złożyć?


W styczniu 2015 r. część właścicieli, wyliczający opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody powinna złożyć nową deklarację w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów.  Do tej pory złożono ok. 400 deklaracji.

Upływa właśnie okres 12 miesięcy od momentu, w którym większość właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie złożyło swoje poprzednie deklaracje w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów.

Kto nie musi składać deklaracji? Ponad 18 tys.właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, którzy mają opłatę określoną w postaci ryczałtu miesięcznego. Dla nich wysokość opłaty nie zmienia się i w związku z tym nie muszą składać nowych deklaracji! Inaczej mówiąc, jeżeli właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:

  • ma średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości większe niż 4m3,
  • nie zmienił sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie / nieselektywnie),
  • nie zajął części swoje nieruchomości zamieszkałej na prowadzenia działalności gospodarczej,
  • na nieruchomości nie funkcjonuje dodatkowe gospodarstwo domowe,

to nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Obowiązuje ta deklaracja, którą złożył w styczniu 2014 roku. Na jej podstawie wnoszona jest opłata

Kto powinien złożyć nową deklarację? 6 tys.właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody.Wszyscy oni winni po upływie ww. 12 miesięcy złożyć nową deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w roku 2015. ). Nowa deklaracja uwzględniająca inny
niż w poprzedniej deklaracji okres rozliczeniowy, powinna zostać złożona po upływie 12 miesięcy, liczonych od miesiąca, w którym złożono deklarację.

Obowiązek dotyczy:

  • nieruchomości wielorodzinnych  - w ich przypadku deklaracje składają zarządcy),
  • nieruchomości wielolokalowych bez zarządcy
  • nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 4 m3

 

Deklarację można złożyć na trzy sposoby:

  1. Wypełnić elektronicznie deklarację poprzez stronę e- urząd i podpisać  z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu E-PUAP;

 

2. Pobrać formularz do druku ze stronye-urząd i po wypełnieniu deklaracji przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres:

Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
z dopiskiem: „DOP-1” lub „DOP-2”
;

3. Pobrać formularz w Biurze Obsługi Interesanta  a po wypełnieniu złożyć deklarację w Urzędzie Miasta – przy pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii urzędu na Prawobrzeżu przy ul. Rydla.

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji.

kontakt e-mailowy: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, na podstawie danych o ilości zużytej wody w okresie wybranym przez gminę, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na stronie ecoszczecin.pl


12.01.2015