Aktualności

XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin


Dzisiaj odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Początek obrad godz. 10.00.

Transmisja z przebiegu sesji Rady Miasta

 

Podczas sesji radni zajmą się m.in. następującymi projektami uchwał:

Uchwała 196/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna - Zimowa” w Szczecinie

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=54AEBAB9F8C14EAA839A9E2D225653B7

Uchwała 198/16w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Nowy” w Szczecinie

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=516E35B22D084A06BF81731BCA30423A

Uchwała 200/16w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=E26930729FF347A69A10365A39B7FAEA

Uchwała 213/16w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=48C902CBC68A484F9EF39B2B764A6310

Uchwała 214/16w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=FDD41670C0724872A07799945D9BC99C

Uchwała 216/16w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=65E6DCA1160F467BB5F790AC0529E93A

Uchwała 217/16w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (pl. im. adwokata Jerzego Chmury")

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=675EDC1AA752408093DDA95585501B48

Uchwała 218/16  w sprawie uchylenia i nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Upalna)

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=9F6E8CD57A8B4724802D3E927FCB7E0D

W trakcie XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbędzie się również uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina pani Annie Augustynowicz.

Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50509.asp?kadencja=VII&sesja=302


18.10.2016