Aktualności

Rejestracja samochodów - dodatkowy punkt


 

W Szczecinie uruchomiony zostanie dodatkowy punkt rejestracji nowych i używanych pojazdów. Mieścić się będzie w salonie Toyoty przy ul. Struga 17. Umowa między Szczecinem a firmą „ Kozłowski” na prowadzanie punktu została już podpisana.

Spośród propozycji przedsiębiorców handlujących samochodami wybrano salon Toyoty przy ul. Struga 17 należący do sieci dealerskiej (również Opel, Chevrolet, Lexus, Saab) firmy "Kozłowski". Przeważyło dobre skomunikowanie środkami komunikacji miejskiej i centralne położenie na Prawobrzeżu tej lokalizacji, a także reprezentacyjność i funkcjonalność budynku, w którym będzie działał punkt rejestracji.

Punkt będzie pracował w dni powszednie do godz. 8.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 16.00. Trwają uzgodnienia w sprawie funkcjonowania punktu w niedzielę.

Punkt przy ul. Struga to będzie "pełnowartościowe" stanowisko rejestracji pojazdów działające "on line" poprzez włączenie w centralny, teleinformatyczny system ewidencji pojazdów i zamawiania dowodów rejestracyjnych. Wymagało to od Urzędu Miasta żmudnych uzgodnień i zawierania umów z instytucjami rządowymi, a od firmy "Kozłowski" spełnienia rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa dla tego rodzaju instalacji. Biuro Obsługi Interesantów UM będzie odpowiadało merytorycznie i szkoleniowo za prawidłowe funkcjonowanie tego punktu, a firma "Kozłowski" sfinansuje zakup wyposażenia i koszty funkcjonowania stanowiska rejestracji oraz poniesie koszty zatrudnienia obsługujących je pracowników. W punkcie będą mogły być rejestrowane nie tylko nowe pojazdy zakupione w dowolnym salonie, ale także samochody używane zakupione przez mieszkańców Szczecina. Zakłada się, że interesanci będą telefonicznie umawiać się na termin rejestracji. Podpisanie umowy umożliwia wydanie przez prezydenta Szczecina, już przeszkolonym pracownikom punktu, upoważnienia do rejestracji samochodów. Większość zadań technicznych jest już wykonana. Na początku lutego producent dowodów rejestracyjnych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, zainstaluje zamówiony wcześniej sprzęt łączący punkt z centralnym systemem co będzie oznaczało rozpoczęcie pracy przez ten punkt.

To będzie trzeci punkt rejestracji pojazdów na terenie Szczecina. Dwa pozostałe to:
 - Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
 - Fila Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul Rydla 39-40.
O dniu rozpoczęcia przyjmowania interesantów i zasadach ich obsługi przy ul Struga poinformujemy w oddzielnym komunikacie.
Dla zainteresowanych możemy przekazać zdjęcie z podpisania umowy


27.01.2010


Lista załączników: