Kalendarz Prezydenta Miasta Szczecin

Otwarcie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii


W czwartek 24 października, prezydent Piotr Krzystek wziął udział w uroczystości otwarcia obiektu Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, mieszczącego się przy ul Jagiellońskiej w Szczecinie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele świata akademickiego, biznesu a także władz samorządowych. Nowa siedziba gwarantuje kompleksową obsługę innowacyjnych przedsiębiorstw, naukowe zaplecze doradcze, oraz szeroką gamę usług proinnowacyjnych. Obiekt zawiera ponad 1000m2 dla inkubacji młodych pomysłów, specjalistyczne laboratoria, 2 sale konferencyjne.

W czasie uroczystości prezydent wygłosił krótkie przemówienie, a także wziął udział w krótkim zwiedzaniu nowego obiektu.

Cieszę się z realizowania tych projektów, które wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom. Ta inwestycja będzie nie tylko wspierać lokalnych innowacyjnych przedsiębiorców, ale zwiększyć również atrakcyjność Szczecina dla zagranicznych firm. Wsparcie, które możemy podać młodym przedsiębiorcom to jest czego nam niesamowicie potrzeba, bo budowanie potencjału firm lokalnych, które są tutaj zakorzenione to jest największa wartość– powiedział prezydent Piotr Krzystek –Wierzę że realizacja tego projektu pokaże, że będzie on miał swój dalszy ciąg przez najbliższe lata, umożliwiając tworzenie nowoczesnych miejsc pracy, budujący kapitał Szczecina jako miejsca, gdzie rzeczy ważne dzieją się przez cały czas.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) jako jednostka działająca przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, wspiera współpracę środowiska naukowego i biznesu działając w trzech komplementarnych obszarach z zakresu badań naukowych, transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej.