W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz.. 875).

Na mocy postanowień art. 46 pkt. 20 i art. 68 ww. ustawy, terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego oraz terminy procesowe i sądowe, o których mowa w art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. poz. 374, 567,568,695, w tym terminy w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej, których bieg nie rozpoczął się albo których bieg uległ zawieszeniu, odpowiednio rozpoczynają bieg albo biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r.

Tym samym, zawarte w wydanych rozstrzygnięciach, wezwaniach, zawiadomieniach, postanowieniach pouczenia, że terminy uległy wstrzymaniu lub zawieszeniu do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stały się nieaktualne.

Terminy rozpoczynają swój bieg albo biegną dalej od dnia 23 maja 2020 r.

Jak załatwić sprawę?

Wnioski i podania do Urzędu można:

 1. Wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
 2. Złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP
 3. Wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się:

Urny będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Wnioski należy wrzucać do urny w zaklejonych kopertach, które będą dostępne na stojakach obok. Znajdą się tam również wydruki najpopularniejszych formularzy oraz długopisy. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Prosimy również, aby na kopercie „hasłowo” opisać rodzaj sprawy lub nazwę wydziału, do którego kierowany jest wniosek.

Do wniosków należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty. Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także numery kont dostępne są na stronie: eurzad.szczecin.pl

W wyjątkowych przypadkach dot. ww. procedur może wystąpić konieczność osobistego stawienia się w magistracie. Wówczas urzędnik kontaktuje się z mieszkańcem w celu umówienia spotkania, które odbędzie się z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Od 6 lipca w lewym skrzydle magistratu (przed salą Sesyjną) działa Punkt Informacyjny. Tu mieszkańcy, którzy chcą załatwić urzędową sprawę mogą zgłosić się po pomoc m.in.: ws. określonych procedur lub wypełnianie wniosków.

Specjalne stanowisko działają w godzinach otwarcia Urzędu Miasta, tj. poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30 i są dostępne dla wszystkich mieszkańców (nie trzeba umawiać się na wizytę).

Obok punktu dostępne są stoliki dla interesantów, przy których można wypełnić wnioski. W tym miejscu znajdują się również koperty, do których interesanci mogą włożyć dokumenty przed wrzuceniem do urny.

Ruch interesantów w lewym skrzydle jest zorganizowany w następujący sposób:

Ponadto w sprawach niezbędnych, gdzie konieczny jest bezpośredni kontakt interesanta z urzędnikiem, osobista wizyta w magistracie jest możliwa tylko po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu:

Co jeszcze warto wiedzieć?

Ważne numery telefonów

Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym serwisie internetowym: www.koronawirus.szczecin.eu

 • Szczecin Floating Garden Project 2050 - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Gospodarka odpadami: e-Deklaracje - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Ankieta dotycząca zadowolenia klientów z systemu gospodarowania odpadami - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Ankieta na temat funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Zasady funkcjonowania Bonu Opiekuńczego - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Wybory Prezydenta RP 2020 - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Elektroniczna Tablica Ogłoszeń - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Płatności online za czynności urzędowe - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Portal Bezpieczni Razem - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Portal Edukacyjny - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Serwis Szczecin Przyjazny Rodzinie - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Strona Szczecin Przyjazny Seniorom - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • zatrzymanie przewijania banerów
kampania Szczecin to Wy
Koronawirus - serwis specjalny
Szczecinski Lokalny Solidarny serwis specjalny
Sprzedaż majątku ruchomego - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
Wiadomości Szczecin - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
Wszystko o bonie opiekuńczym - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
Sewis Alert Szczecin - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
Serwis dotyczący opłat za wywóz śmieci - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym

Wiadomości Szczecin


Trwa ładowanie ...
Informacje o prezydencie miasta Piotrze Krzystku
 • Uchwała Krajobrazowa Miasta Szczecin - serwis zewnętrzny
 • Odnośnik do informacji o miejskich hotspotach
 • Obraz kamery na Jasne Błonia
 • Wiadomości Szczecin - informację z miasta
 • System Informacji Miejskiej - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Strategia Rozwoju Szczecina 2025 - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Marka Zrobione w Szczecinie - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Mapa - rozmieszczenie defibrylatorów AED w Szczecinie - odnośnik otwiera plik PDF
 • Zasoby mapowe Miasta - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Przetargi na nieruchomości - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na sprzedaż - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym
 • Inwestycje Gminy Miasto Szczecin - odnośnik otwiera się w serwisie zewnętrznym

Jak załatwić sprawy w Urzędzie

".