Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki


Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki

Katolickie Gimnazjum zostało powołane 1 września 1999 roku dekretem Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko - Kamieńskiego Zygmunta Kamińskiego. Zezwolenie na utworzenie Gimnazjum wydała Rada Miasta uchwałą z dnia 30 lipca 1999 roku. Szkoła jest placówką publiczną, dotowaną przez Urząd Miasta w Szczecinie. Organem prowadzącym jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Gimnazjum mieści się przy pl. św. Ottona 1a w Szczecinie. Szkoła nasza to placówka ogólnodostępna co oznacza, że mogą w niej uczyć się wszyscy chętni uczniowie.

Zajęcia w szkole prowadzone są w systemie jednozmianowym od godziny 8.10 do 15.40.

W gimnazjum obowiązuje jednolity strój dla wszystkich uczniów.

Kadra pedagogiczna oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych wyróżnia się bardzo dobrą współpracą z całą społecznością szkolną. Rozwijamy umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego. Zajęcia języka angielskiego prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i metod.

Od września 2010 r. rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Filologii Germańskiej przy Uniwersytecie Szczecińskim tworząc klasę z rozszerzonym językiem niemieckim.

W gimnazjum są trzy klasy: dwie z rozszerzonym językiem angielskim (cztery godziny języka angielskiego z podziałem na grupy) i jedna klasa z autorskim programem języka angielskiego w cyklu rozszerzonym (6 godzin języka angielskiego), gdzie uczniów stanowią osoby kontynuujące naukę tego języka ze szkoły podstawowej (poziom biegłości językowej B1-B2).

Szkoła zapewnia uczniom zajęcia w ramach zespołów SPE oraz gimnastykę korekcyjną.

Od września 2007 roku uczniowie przystępują do Certyfikatu Europejskich Umiejętności Komputerowych ECDL.

W gimnazjum działa grupa wolontariuszy zrzeszona w Maltańskiej Służbie Medycznej.

W roku szkolnym 2008/2009 gimnazjum przystąpiło do programu ministerialnego pod patronatem Prezydenta RP "Szkoła bez przemocy". Maltańska Służba Medyczna realizuje w ramach tego programu działania pod hasłem "Jesteśmy z Tobą".

Od września 2009/2010 realizujemy projekt przy współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat". Współpracujemy z Książnicą Pomorską, biorąc udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" organizując lekcje w Czytelni Młodzieżowej. Współpracujemy z Instytutem Pamięci Narodowej. Bierzemy także udział w realizowaniu programów wychowawczych: "Bezpieczna szkoła", "Zachowaj trzeźwy umysł", "Szkoła z prawami dziecka".
Młodzież wspólnie uczestniczy w cotygodniowej Mszy Świętej prowadzonej przez Prefekta szkoły.

Dojazd

Najłatwiej dojechać do nas autobusem nr 53, 60, 75, 80.

Historia szkoły

Rok szkolny 2011/2012 to trzynasty rok działalności Katolickiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie. W pierwszym roku działalności naukę w szkole rozpoczęło 68 uczniów. Pierwszych 55 absolwentów opuściło mury gimnazjum w czerwcu 2002r. Obecnie do szkoły uczęszcza 236 gimnazjalistów.
Uczniowie i ich nauczyciele mogą być dumni ze swoich osiągnięć. Wystarczy przeanalizować wyniki egzaminów gimnazjalnych, średnio o 10 punktów wyższe od średniej naszego województwa co powoduje, iż szkoła nasza plasuje się w czołówce szczecińskich gimnazjów.
Uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych, na szczeblach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich odnosząc duże sukcesy.
Wielu uczniów uzyskuje tytuły finalistów i laureatów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO i Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej w konkursach MAT, ALFIK, KANGUR oraz zdobywa wysokie wyniki w konkursach językowych (MIX, ALBUS, OLIMPUS, MULTITEST, FOX).

Koła zainteresowań

  • informatyczne - przygotowanie do certyfikatu ECDL,
  • chemiczne, matematyczne, biologiczne - rozwijanie zainteresowań i przygotowanie do konkursów,
  • dziennikarskie - redagowanie gazetki szkolnej,
  • historyczne - sobotnio - niedzielne wyprawy odkrywające historię Szczecina, przygotowanie do konkursów,
  • fizyczne - sekcja astronomiczna i zadaniowa, przygotowanie do konkursów
  • zajęcia sportowe - siatkówka, tenis stołowy, lodogryf, basen i SKS.

Kontakty zagraniczne

W roku szkolnym 2004/2005 zdobyliśmy pierwszą nagrodę w kategorii wiekowej 13-15 lat w konkursie "Nasz projekt eTwinning". "Our Ancestors. Charm of the Old-Fashioned Photographs" ("Nasi przodkowie. Czar starych fotografii"), projekt był realizowany we współpracy ze szkołami w Austrii, Francji i na Litwie.
Projekt reprezentował województwo zachodniopomorskie na międzynarodowej konferencji eTwinning w Linzu (Austria), która odbyła się 13-15 stycznia 2006r.
W roku szkolnym 2006/2007 ponownie zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat. Od 2009 roku realizujemy kolejny projekt eTwinning.
W listopadzie 2010 roku nasz projekt "WWW World without words" został uznany we Włoszech za jeden z najlepszych projektów.
We wrześniu 2011 roku otrzymaliśmy również Europejską Odznakę Jakości dla zeszłorocznego projektu "WWW World without words".
W październiku 2010r. rozpoczęliśmy projekt "Not only Christmas" z trzema krajami partnerskimi, który otrzymał Europejską Odznakę Jakości.
W roku szkolnym 2011/2012 realizujemy szósty projekt w ramach współpracy e Twinning pod tytułem „Women’s and men’s rights in Europe", ze szkołą partnerską we Francji.

Osiągnięcia szkoły

Naszą chlubą są laureaci, finaliści i zwycięzcy konkursów przedmiotowych; wyróżnieni w konkursach recytatorskich, ortograficznych, Europejskich Potyczkach Językowych. Nie sposób pominąć sukcesów na niwie sportowej, szczególnie w takich dyscyplinach jak biegi przełajowe, piłka siatkowa czy tenis stołowy. Jednak nadmienić należy, że cieszą nas zarówno te wielkie, jak i drobniejsze sukcesy naszych wychowanków.


Oficjalny serwis Urzędu Miasta Szczecin. Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
Kontakt: boi@um.szczecin.pl
Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację Najwyższa Jakość Quality International 2011 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2008 iQNet Przejrzysta Polska Gmina Fair Play