Gimnazjum Nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi


Gimnazjum Nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Podstawowe dane
Nazwa placówki: Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Ofiar Oświęcimia 14
71-503 Szczecin
Telefon 914232802
E-mail: zso1@um.szczecin.pl
Strona: www.lo5.szczecin.pl
Zasady rekrutacji: www.lo5.szczecin.pl/dzial,rekrutacja_gimnazjum.html

Historia szkoły:
W roku szkolnym 2003/2004 przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Szczecinie powstało Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi, z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania. Stworzenie gimnazjum przy V LO wynikało z koncepcji pracy szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych. Obie te szkoły wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Uczniowie w naszym gimnazjum od pierwszej klasy są objęci troskliwą opieką dydaktyczną i wychowawczą. Ważne dla nas jest kształtowanie osobowości wychowanków, wspieramy ich rozwój intelektualny, sprawnościowy i estetyczny. Chcielibyśmy, aby dobra praca, uczciwość i szacunek dla innych charakteryzowały każdego ucznia naszej szkoły, aby stawiał sobie wysokie wymagania oraz odpowiedzialnie i wytrwale je realizował.

Oferta

W roku szkolnym 2012/2013 oferujemy dwie klasy matematyczne dwujęzyczne z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.
Liczba miejsc: 56

W obu klasach nacisk kładziemy na naukę matematyki, którą realizujemy na dwóch poziomach: podstawowym lub rozszerzonym. Poziom rozszerzony odbywa się w ramach zajęć fakultatywnych - dla młodzieży uzdolnionej, zainteresowanej przedmiotem. Zwiększona liczba godzin matematyki służy lepszemu przygotowaniu uczniów do egzaminów w części matematyczno - przyrodniczej.

Kształcimy również szeroko rozumiane umiejętności językowe. W klasach dwujęzycznych zwiększamy liczbę godzin języka angielskiego. Dwujęzyczność daje możliwość doskonałego opanowania języka obcego, kształci umiejętność selekcji informacji, rozumowania przez analogię oraz dedukcję językową. Gimnazjum ponadto posiada status szkoły objętej patronatem i współpracującej z wydawnictwem Uniwersytetu Oxfordzkiego.

Nauczanie dwujęzyczne jest realizowane w klasie drugiej na wiedzy o społeczeństwie i w klasie trzeciej na matematyce. Proporcje zajęć, prowadzone na tych przedmiotach w języku polskim i angielskim, ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów języka obcego. Ponadto uczniowie przez trzy lata uczą się realioznawstwa - to nauka o krajach anglojęzycznych i w trzeciej klasie poznają język angielski w przedmiotach przyrodniczych.

Drugim nauczanym językiem obcym w gimnazjum jest język niemiecki.

Od pierwszej klasy uczniowie przygotowują się do konkursów i olimpiad przedmiotowych ze wszystkich przedmiotów pod troskliwą opieką znakomitych pedagogów.

Każdego ucznia w gimnazjum obowiązuję jednakowy strój (galowy - biała bluzka, kamizelka z emblematem i krawat, dziewczęta - spódnica w kratkę, chłopcy - czarne spodnie, na co dzień - czarna koszulka z emblematem). Koszty finansowe związane ze strojem ponoszą rodzice.

W szkole jest stołówka, w której podawany jest dwudaniowy obiad.

Dojazd:
Autobusem: 53, 60, 67 - przystanek Ofiar Oświęcimia; 51, 57, 57bis, 78, 63, 69, 82 - końcowy Kołłątaja
Tramwajem: 2, 3, 12 - przystanek Odzieżowa

Koła zainteresowań:
Koła:  fizyczne, matematyczne, chemiczne, geograficzne, historyczne, informatyczne, biologiczne, polonistyczne, teatralne;
SKS - siatkówka i koszykówka dziewcząt i chłopców, szachy, tenis stołowy;

Osiągnięcia szkoły
Każdego roku nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej.

Nasze sukcesy:
2005/2006
2 laureatów i 9 finalistów
2006/2007
7 laureatów i 10 finalistów
2007/2008
11 laureatów i 18 finalistów
2008/2009
22 laureatów i  15 finalistów.
2009/2010
25 laureatów i 21 finalistów
2010/2011
29 laureatów, 24 finalistów
2011/2012
na razie: 33 finalistów w konkursach kuratoryjnych.

Wyniki testów gimnazjalnych (średnia ilość punktów):
2005/2006
część humanistyczna -  40,33 
część matematyczno - przyrodnicza - 44,91
2006/2007
część humanistyczna -  41,25
część matematyczno - przyrodnicza - 44,52
2007/2008
część humanistyczna -  42,1
część matematyczno - przyrodnicza - 44,7
2008/2009
część humanistyczna -  42,03
część matematyczno - przyrodnicza - 44,58
język angielski - 47,90
2009/2010
część humanistyczna -  38,54
część matematyczno - przyrodnicza - 41,34
język angielski - 47
2010/2011
część humanistyczna -  36,4
część matematyczno - przyrodnicza - 39,42
język angielski - 47,27


Oficjalny serwis Urzędu Miasta Szczecin. Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
Kontakt: boi@um.szczecin.pl
Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację Najwyższa Jakość Quality International 2011 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2008 iQNet Przejrzysta Polska Gmina Fair Play