Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi


Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4

1. Kształcenie
- wysoki poziom kształcenia - najważniejsze zadanie szkoły
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
- nauka języków obcych: język angielski, język włoski, język niemiecki, język rosyjski
- posługiwanie się komputerem
- aktywne metody nauczania (w szkole realizowane są programy autorskie i innowacyjne)
- praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- zajęcia pozalekcyjne i sportowe
- profesjonalna pomoc w przygotowaniu do dalszego etapu kształcenia
- kadra pedagogiczna - wysokie kwalifikacje

2. Wychowanie i opieka
- szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi
- stała opieka pedagoga
- opieka medyczna
- wszechstronny rozwój ucznia
- aktywnie działający samorząd uczniowski
- pomoc uczniom potrzebującym wsparcia
- w szkole obowiązują mundurki i identyfikatory

3. Baza szkoły
- bogato zaopatrzona biblioteka szkolna
- czytelnia multimedialna wyposażona w 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
- trzy nowoczesne pracownie komputerowe (dwie otrzymane w ramach EFS)
- duża sala gimnastyczna
- zespół nowoczesnych boisk sportowych
- stołówka i sklepik szkolny
- siłownia
- internat
- szafki dla uczniów
- pełny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

Planowane klasy pierwsze dwujęzyczne w r. szk. 2012/13:

1a - z nauczaniem dwujęzycznym w języku włoskim

Nauka języka włoskiego od podstaw w wymiarze do 6 godzin tygodniowo. Od  klasy drugiej dwujęzycznie nauczana biologia i geografia. Klasa objęta patronatem Ambasady Włoskiej i Instytutu Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

 1c - z nauczaniem dwujęzycznym w języku angielskim

Nauka języka angielskiego w wymiarze do 6 godzin tygodniowo.
Od klasy drugiej  dwujęzycznie nauczana historia i WOS. Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydawnictwa Oxford.

Kandydatów do klas dwujęzycznych obowiązuje sprawdzian z predyspozycji językowych i wiedzy ogólnej!

Terminy sprawdzianów uzdolnień kierunkowych w Gimnazjum Nr 14:

  • 08.03.2012r.,  godz. 15:30 - test z wiedzy ogólnej;
  • 14.03.2012r.,  godz. 15:30 - test predyspozycji językowych.

Dodatkowe informacje: www.zso4.szczecin.pl

4. Historia szkoły

Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.
Od początku istnienia szkoła wpisała się trwale w życie społeczności osiedla Klonowica-Zawadzkiego. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem absolwentów okolicznych szkół podstawowych, ponieważ ma na swoim koncie liczne osiągnięcia. Uczniowie są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych, tematycznych, zajmują czołowe miejsca w konkursach i zawodach sportowych.
Działalność szkoły jest nastawiona na rozwijanie samorządności uczniów, którzy są współinicjatorami imprez szkolnych, spotkań integracyjnych uczniów klas pierwszych i akcji na rzecz środowiska lokalnego.

Szkoła prowadzi klasy dwujęzyczne: klasy z językiem włoskim, klasy z językiem angielskim oraz klasy z językiem niemieckim.
KLASY DWUJĘZYCZNE SĄ KLASAMI POZAREJONOWYMI.
Nauczanie dwujęzyczne w klasie 1a z językiem włoskim prowadzone jest na przedmiotach: biologia i geografia. Klasy te funkcjonują pod patronatem Ambasady Włoskiej oraz Katedry Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracują z innymi placówkami nauczającymi języka włoskiego (szkoły podstawowe, przedszkola).
Szkoła była organizatorem Dnia Włoskiego, który swoim przybyciem uświetniła Pani Ambasador Włoch - Anna Belfari Melazzi. Podczas części oficjalnej miało miejsce podpisanie LISTU INTENCYJNEGO przez Panią Ambasador, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - Pana Artura Gałęskiego i Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin - Panią Elżbietę Masojć, zakładającego regionalną współpracę między Polską a Włochami.
Nauczanie dwujęzyczne w klasie 1c z językiem angielskim prowadzone jest na przedmiotach: historia i WOS. Klasa ta funkcjonuje pod patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydawnictwa OXFORD.
Nauczanie w dwóch językach na wymienionych przedmiotach rozpoczyna się od klasy drugiej.

Od roku szkolnego 2009/2010 szkoła otrzymała nazwę GIMNAZJUM NR 14 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI.

5. Języki obce

- angielski
- niemiecki
- rosyjski
- włoski

6. Koła zainteresowań

- teatralne
- informatyczne
- żeglarskie
- szachowe
- fotograficzne
- turystyczno- krajoznawcze
- języka angielskiego
- sympatyków ECDL
- filmowe
- warsztaty humanistyczne
- warsztaty biol-chem-fiz
- zespół wokalny i chór
- gazetka szkolna
- SKS
- PCK
- LOP
- TPD

7. Kontakty zagraniczne

współpraca i wymiana uczniów klas włoskich z partnerskimi szkołami we Włoszech (Bari, San Gavino Monreale na Sardynii i innymi)

8. Osiągnięcia szkoły

- bardzo dobre wyniki na egzaminach gimnazjalnych (wyższe od średnich wyników miasta, województwa, okręgu i kraju)
- wysokie lokaty w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych (tytuły laureatów i finalistów, sukcesy artystyczne także na niwie międzynarodowej)
- czołowe miejsca zespołowe i indywidualne w turniejach sportowych - lekkoatletyka, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna i piłka ręczna (liczne medale i puchary, dwukrotna nagroda prezydenta miasta Szczecina za szczególne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym gimnazjów naszego miasta); uczniowie klas sportowych trenują na stadionie sportowym przy ul. Litewskiej
- możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL
- sukcesy indywidualne uczniów (np. w dziedzinie astronomii nasza uczennica została odkrywczynią planetoidy, której nadano nazwę 2005TD49)
- aktywny udział w licznych szkolnych i pozaszkolnych akcjach:
- Bezpieczny Internet
- Góra grosza
- Góra srebra
- Iskierka radości
- Grosik dla szczeniaczka
- współpraca ze Szczecińskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
- Dzień tańca
- Integracja klas pierwszych na stadionie MKL przy ul. Litewskiej
- Turniej Mikołajkowy w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły


Oficjalny serwis Urzędu Miasta Szczecin. Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
Kontakt: boi@um.szczecin.pl
Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację Najwyższa Jakość Quality International 2011 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2008 iQNet Przejrzysta Polska Gmina Fair Play