Pięciolatek - obowiązkowe przygotowanie przedszkolne


Aktualności | Informacje | Pięciolatek | Sześciolatek | Zadaj pytanie | Czat | Dni otwarte

Od roku szkolnego 2011/2012 dzieci pięcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Rodzice mogą kierować maluchy do szkół podstawowych  lub przedszkoli.  

Co mówi prawo?
Od dnia 1 września 2011 r. „dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej , przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.” Oznacza to, że w roku szkolnym 2011-2012 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2006r.

Opieka i wychowanie pięciolatka w oddziale „0” w szkole podstawowej lub 5 – godzinnych punktach przedszkolnych przy szkole podstawowej

Bezpłatnie
Opieka, jaką w szkołach podstawowych objęte są pięciolatki, nie różni się od tej, jaką Państwa dzieciom zapewniają przedszkola publiczne i w przeciwieństwie do nich jest bezpłatna.

Bez dzwonków
Przerwy  w zajęciach ustala nauczyciel prowadzący dostosowując je do potrzeb maluchów. Dzieci nie wychodzą z sali w czasie, gdy w całej szkole trwa przerwa.

Nauczanie
Edukacja dzieci pięcioletnich oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Treści i metody pracy są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Podstawową formą edukacji dziecka jest zabawa i różnorodna działalność, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki czytania i pisania oraz przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

Organizacja zajęć
Dzieci przebywają w  sali , w której podłoga pokryta jest dywanem lub wykładziną. W sali znajdują się pluszaki, klocki, gry planszowe, zabawki tematyczne, interaktywne zabawki wspomagające rozwój.  Stoliki są przystosowane do wzrostu dzieci.

Świetlica szkolna
Pięciolatki mogą korzystać z bezpłatnej opieki w świetlicy szkolnej. Czas pracy świetlicy uwzględnia potrzeby rodziców. Świetlica jest  czynna przynajmniej do godz. 17.00. Fachowa opieka nauczycieli zapewnia rozwój i wiele ciekawych zajęć. Dziecko  działa twórczo, indywidualnie i w zespole.

Wyżywienie
Jedynym kosztem, jaki ponoszą rodzice pięciolatka w szkole podstawowej, są opłaty za wyżywienie. Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Zasady wydawania im posiłków są inne niż dla starszych uczniów. Dzieci jedzą osobno, pod opieką nauczyciela, który pomaga im i jednocześnie pilnuje, aby zjadły cały posiłek.

Opieka i wychowanie pięciolatka w przedszkolach publicznych lub punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, funkcjonujących powyżej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Płatna
Opieka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, jaką oferują publiczne  przedszkola  lub inne formy wychowania przedszkolnego jest płatna. Odpłatność za przedszkole uregulowana jest obowiązującą w danym roku uchwałą Rady Miasta Szczecin.

Nauczanie
Edukacja dzieci pięciolatków oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Treści i metody pracy są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Podstawową formą edukacji dziecka jest zabawa i różnorodna działalność, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki czytania i pisania oraz przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.


Oficjalny serwis Urzędu Miasta Szczecin. Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu.
Kontakt: boi@um.szczecin.pl
Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację Najwyższa Jakość Quality International 2011 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2008 iQNet Przejrzysta Polska Gmina Fair Play